Terms of purchase and conditions

Kjøpsvilkår og betingelser
 
Alle kjøp hos Evade AS er under følgende betingelser. Dette gjelder for både varer og forsendelser.
 
Generelt
 
Salgsbetingelser gjelder for salg av varer på evadeboards.no or evadeboards.com til forbrukere.
Selger under domenet evadeboards.no or evadeboards.com er Evade AS.
 
Selger er: Evade AS
Kontaktadresse: Haakon VIIs gate 19b, 7041 Trondheim
Epost: evadeboards@gmail.com
Telefon: 4112 55 725
Organisasjonsnr: 925273341
 
Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og bli benevnt som du, deg, kjøper og forbruker. (og tilsvarende benyttes betegnelser som ditt, din)
 
De relevante salgsbetingelsene, sammen med din bestilling, ordrebekreftelse utgjør avtalegrunnlaget for kjøpet.
 
Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysingsloven, e-handleloven. Du finner disse lovene på www.lovdata.no.
 
Priser & Betaling
 
Alle priser på evadeboards.no or evadeboards.com er i norske kroner inkl. mva. Det som kommer i tillegg er frakt på bestillinger der det totale ordrebeløpet er på under 12.500kr. På alle lagerførte varer som finnes på nettsiden gjelder gratis frakt der ordrebeløpet er over 12.500kr, og kun til adresser i Norge.  Vi tar forbehold om at varer kan være priset feil. Gratis frakt gjelder alle produkter som er lagerført på selve nettsiden, tilbud på deler og ikke lagerførte varersom blir gitt gjennom chat, andre plattformer som mail, facebook o.l. kan unnvike fra tilbudet om gratis frakt. 
 
Som kunde på evadeboards.no or evadeboards.com har du flere ulike betalingsalternativer. Dette er for at vi ønsker at du som kunde skal kunne velge den løsningen som passer deg best! 
 
Betaling gjennom kort går gjennom vår betalingspartner for at skal være en sikker og rask betaling. Vi benytter PayPal eller Klarna som betalingsløsning, som er ledende aktør innenfor e-handelvirksomheter.

Kundeinformasjon
 
Evade AS  lagrer din informasjon som kunde, men vi vil aldri videreformidle eller dele den informasjonen med andre enn det som er nødvendig for å kunne foreta et salg. Dine kundeopplysninger vil være lagret på de på følgende plattformene avhengig av betalingsmåte: evadeboards.no or evadeboards.com, der vår nettleverandør er PayPal, Klarna and Bring.
Informasjon om deg som blir kunde blir lagret for å kunne gi deg den beste kundeservicen. På denne måten kan vi raskt behandle garantisaker, returer, tilbakebetalinger, fremtidige bestillinger o.l. 

Les mer om dette under personvern
 
Ønsker du å slette din kundeinformasjon, vennligst kontakt oss. 
 
Retur/bytte
 
Ved bestillinger som er sendt fra oss til kunde har du alltid 14 dagers angrerett fra dagen du har mottatt pakken. For å returnere et produkt skal produkt være ubrukt og i originalemballasje, tilbehør som klistermerker, skruer og det som følger med ordren din må også returneres hvis angreretten skal benyttes. Hvis evadeboards.no or evadeboards.com mottar produkter med feil eller mangler på produktet og/eller emballasje forholder vi oss retten til å trekke fra eventuelle tap på beløpet som skal bli tilbakebetalt.
 
Vi har kort tid på behandling av returer og tilbakebetaling skjer innen 14 dager fra returen er ferdig behandlet. 
Husk at angrerett skjema må være utfylt. Dette skjemaet har du mottatt på mail og/eller i pakken. 

Angrerett
 
I samsvar med loven har du alltid 14 dagers åpent kjøp på varer som er kjøpt via postordre fra den dagen du mottok varene. Når vi har fått tilbake varene og konstatert at den ikke er skadet. Returnerte varer må være i vesentlig uforandret stand og i original emballasje.
 
Informasjon om angreretten:
 
Under er det noen viktige punkter som gjelder ved bruk av angrerettloven:
 
 • Angreretten betinger at kunden selv bærer kostnadene ved å returnere produktet ved bruk av angreretten. (Angrerettloven § 8, punkt i). Dersom varen ikke kan returneres ved normal post, anbefaler vi posten.no for mer informasjon.
 • Angreretten betinger at det er gitt melding til selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (Angrerettloven § 21). Forbrukeren forplikter seg da, uten opphold, og senest 14 dager fra meldingen om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (Angrerettloven § 22)
 • Angreretten gir den næringsdrivende rett til å belaste kunden om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper eller funksjon. (Angrerettloven § 1)
 • Den næringsdrivende skal snarest mulig, og senest innen 30 dager, tilbakebetale ethvert beløp som er mottatt fra forbrukeren i forbindelse med avtalen. Med unntak av eventuelle beløp, annet ledd. (Angrerettloven § 36)
 • Den næringsdrivende kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til forbrukeren har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når den næringsdrivende har tilbudt seg å hente varen. (Angrerettloven § 24)

Videre skal det være en aktiv handling av kjøperen, det skal ikke er noen tvil om at du som kjøper benytter deg av angreretten. Det er 14 dagers angrefrist, etter 14 dager har ikke kjøperen mulighet til å benytte seg av angrerettloven.
 
Hvordan angrer jeg på kjøpet?
Hvis du skal angre på et kjøp hos oss, evadeboards.no or evadeboards.com, ønsker vi at du henvender deg til vårt kundesenter evadeboards.no or evadeboards.com eller evadeboards@gmail.com. Her opplyser du ordrenummer og navn, og at du ønsker å benytte deg av angreretten. 
 
Reklamasjon og garanti

Garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes selgeren skriftlig, primært ved å ta kontakt på e-post til evadeboards@gmail.com.

Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:
 1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
 2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
 3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
 4. under visse forutsetninger kreve erstatning
 5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.

Selgeren står for returfrakt for godkjente reklamasjoner.

Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra evadeboards.no eller evadeboards.com skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur.

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/ forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning.

Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

Reklamasjon

Som kunde hos evadeboards.no or evadeboards.com har du rett til å reklamere på varene du har kjøpt. Reklamasjonsretten gir deg muligheten til å kreve utbedring eller omlevering på grunn av feil eller mangler som eksisterte på kjøpstidspunktet. Kjøpstidspunktet er fra da kunden har mottatt varen, kontroller produktet og at alt fungerer.

Levering og leveringstid

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på evadeboards.no or evadeboards.com anses som veiledende. Når det er oppgitt antall dager, menes antall virkedager/arbeidsdager.

Dersom det skulle oppstå forsinkelser på levering av produktene vil evadeboards.no or evadeboards.com gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, samt informasjon om eventuelt ny estimert leveringstid.

Leveringstid er 3-5 virkedager og 3-5 dager i frakt. Vi jobber med å ha kort leveringstider, så de fleste pakker blir sendt ut samme dag med 3-5 dager leveringstid.

Brukervilkår – Bruk av brett

Alle brett som blir kjøpt via evadeboards.no or evadeboards.com kjøres på eget risiko og ansvar. Bruken av elektriske fremkomstmidler er regulert av veitrafikkloven, noe som betyr at maksimal hastighet ikke kan overstige 20km/t. Kjøper man en usperret fjernkontroll bryter man regelverket, og risikoen for uhell er betydelig større. Dette er noe som forbrukeren selv må ta ansvar for.

Selv om det er forbrukeren sitt ansvar å kjøre forsvarlig anbefaler vi i evadeboards.no or evadeboards.com at forbrukeren bruker beskyttelse som hjelm, hansker, albuebeskyttere, knebeskyttere og mer hvis nødvendig.

Vi anbefaler forbrukere å kjøre i forsvarlig hastighet slik at man kan håndtere enhver situasjon som kan oppstå. Forbrukere bør også vise ekstra hensyn til andre medtrafikanter, slik som gående og syklister.

evadeboards.no or evadeboards.com kan derfor ikke ta noe som helst ansvar for tap, skader med mer, som kan oppstå ved bruk av brettene. evadeboards.no or evadeboards.com fraskriver seg også ansvaret for eventuelle feil på komponenter og programvare som kan føre til ulykker, tap og skader.

Force majeure

Under spesielle omstendigheter kan vi være forhindret fra å levere eller omlevering av en ordre. Force majeure faller inn under kjøpsloven § 23. Slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller underleverandøren/produsenter. Som force majeure regnes også trafikkvanskeligheter som rammer den forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførsel av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

Åndsverkbeskyttelse

Alt innhold på evadeboards.no or evadeboards.com og sider herunder er Evade AS  sin eiendom, samarbeidspartnere og leverandører. Bilder, grafikk, tekst, produktnavn, produktbeskrivelser, design, varemerker o.l. på disse nettsidene anses som de overnevntes eiendom. Ved bruk av dette på andre på andre plattformer, nettsider skal det foreligge et skriftlig samtykke fra Evade AS . Det er der ansett som brudd på åndsverkloven hvis dette ikke blir overholdt. 

___________________________________________________________________

Terms of purchase and conditions

All purchases from Evade AS are under the following conditions. This applies to both goods and shipments.
 
General

Terms of sale apply to the sale of goods on evadeboards.no or evadeboards.com to consumers.
The seller under the domains evadeboards.no or evadeboards.com is Evade AS.
 
The seller is: Evade AS
Address: Haakon VIIs gate 19b, 7041 Trondheim
Email: evadeboards@gmail.com
Telephone: 412 55 725
Organisation No.: 925273341

The buyer is the person listed as the buyer in the order, you, buyer, and consumer. (and correspondingly used terms like yours, your).

The relevant sales conditions, together with your order, order confirmation form the contractual basis for the purchase.
Consumer purchases are regulated by the Consumer Purchases Act, the Right of Withdrawal Act, the Marketing Act, the Personal Data Act, and the e-commerce Act. You can find these laws at www.lovdata.no.

Prices & Payment

All prices on evadeboards.no or evadeboards.com are in Norwegian kroner incl. VAT. What is added is shipping on orders where the total order amount is less than NOK 12,500. For all stocked items found on the website, free shipping applies when the order amount exceeds NOK 12,500, only for addresses within Norway. We reserve the right that goods may be priced incorrectly. Deliveries of goods abroad, Svalbard or Jan Mayen must be sold without the addition of VAT.

As a customer of evadeboards.no or evadeboards.com, you have several different payment options. This is because we want you as a customer to be able to choose the solution that suits you best!

Payment by card goes through our payment partner to be a secure and fast payment. We use PAY PAL and KLARNA as payment solutions, which are leading companies in e-commerce businesses.

Customer information

Evade AS stores your information as a customer, but we will never pass on or share that information with anyone other than what is necessary to make a sale. Your customer information will be stored on the following platforms depending on the payment method: evadeboards.no or evadeboards.com, PayPal, Klarna and Bring.

Information about you as a customer is stored in order to provide you with the best customer service. In this way, we can quickly process warranty issues, returns, refunds, future orders, etc. Read more about this under privacy If you want to delete your customer information, please contact us.
 
Return / change
 
For orders sent from us to the customer, you always have a 14-day right of withdrawal from the day you received the package. To return a product, the product must be unused and in original packaging, accessories such as stickers, screws, and anything else that comes with your order must also be returned if the right of withdrawal is to be used. If evadeboards.no or evadeboards.com receives products with defects or defects in the other products and/or packaging, we reserve the right to deduct any losses on the amount to be refunded. We have a short time to process returns and refunds will be made within 14 days of the return being processed. Remember that the right of withdrawal form must be completed. You will receive this form by email if requested or download it from our website.
 
Right of withdrawal
 
In accordance with the law, you always have a 14-day open purchase on items purchased by mail order from the day you received the items. When we have received the goods back and found that it is not damaged. Returned goods must be in substantially unchanged condition and in original packaging.
 
INFORMATION ABOUT THE RIGHT OF WITHDRAWAL
 
Below are some important points that apply when using the Right of Withdrawal Act:
 • The right of withdrawal stipulates that the customer bears the costs of returning the product using the right of withdrawal. (Right of withdrawal Act § 8, point i). If the item can not be returned by normal mail, we recommend bring.no for more information.
 • The right of withdrawal stipulates that notification is given to the seller within 14 days after the delivery has been received. (Right of Withdrawal Act § 21). The consumer then undertakes, without delay, and no later than 14 days from the notification of the right of withdrawal has been given, to send the goods back. (Right of Withdrawal Act § 22)
 • The right of withdrawal gives the trader the right to charge the customer if the product has been subjected to a reduction in value as a result of use beyond what is necessary to determine the product’s nature, properties, or function. (Right of Withdrawal Act § 1)
 • The trader shall, as soon as possible, and no later than within 30 days, repay any amount received from the consumer in connection with the agreement. With the exception of any amounts, second paragraph. (Section 36 of the Right of Withdrawal Act)
 • The trader can withhold the refund until the goods have been received, or until the consumer has submitted documentation that the goods have been returned. This does not apply when the trader has offered to pick up the item. (Right of withdrawal Act § 24)
Furthermore, there must be an active action by the buyer, there must be no doubt that you as the buyer exercise the right of withdrawal. There is a 14-day withdrawal period, after 14 days the buyer does not have the opportunity to use the right of withdrawal law.

How do I return the purchase?
If you regret a purchase with us, evadeboards.no or evadeboards.com, we want you to contact our customer service at evadeboards@gmail.com. Here you state the order number and name, and that you want to exercise the right of withdrawal.

Warranty and Right to complain

Norway Warranty

If an error or defect is discovered, you must notify the Seller within a reasonable time after you discovered it, or should have discovered it, that you want to claim the defect (complaint). The deadline for advertising is nevertheless not shorter than two months from the time when you discovered the deficiency. In any case, complaints must be made no later than two years after you took over the item. If the product or parts of it are intended to last significantly longer under normal use, the latest deadline for advertising is five years. If you do not complain in time, you lose the right to assert the deficiency.

Notification of errors and defects in the products can be given to the seller orally or in writing. For reasons of proof, we recommend that the complaint be sent to the seller in writing, primarily by contacting evadeboards@gmail.com

If there is a defect in the product and this is not due to you or circumstances on your part, and you have complained within the mentioned deadlines, you can, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act, Chapter 6:
 1. withhold all or part of the purchase price (if it has not already been paid).
 2. under certain conditions choose between correction or redelivery.
 3. under certain conditions require a price discount.
 4. under certain circumstances claim compensation.
 5. require cancellation, if the defect is not insignificant (it is normally a prerequisite for cancellation that the goods are returned in the same condition and quantity, cf. Consumer Purchase Act § 51).
If there is no defect, the Seller can only demand payment for investigations that have been necessary to determine whether there is a defect, and payment for repairing the item, if we have made you expressly aware that you must cover such costs yourself, Section 30 of the Consumer Purchase Act.

If you take measures on your own initiative to remedy the defect beyond what may have been agreed with the Seller, the Seller will not pay these expenses.

The seller reserves the right to reject a complaint if it turns out that the item is not defective according to current consumer legislation.

The seller can repair an item twice for the same fault. If the same mistake is made 3 times, the buyer can claim the money back. The amount will be refunded within 14 days.

The seller is responsible for return shipping for approved complaints.

When sending goods purchased from evadeboards.no or evadeboards.com to a service partner, you must contact the service partner yourself to arrange a return.

If the seller’s correction or redelivery will result in you being prevented from using the item for more than ten days during normal postal/shipping times, under certain conditions you have the right to demand that a replacement item be made available at the seller’s expense.

If you ask us to delete your customer account, all purchase history will also be deleted. It is important that you keep receipts for your purchases in connection with any future complaints. Without a receipt, a warranty/complaint cannot be used. If, after the deletion of a customer account, there is a need to return goods to us in connection with a complaint, a new customer account must be created so that we have the opportunity to handle the complaint.

International Warranty

For all customers who have purchased products from evadeboards.no or evadeboards.com which have been shipped by us outside of Norway please click on the link below;

www.evadeboards.com/intwarranty

Complaints

As a customer of evadeboards.no or evadeboards.com, you have the right to complain about the goods you have purchased. The right of the complaint gives you the opportunity to demand repair or re-delivery due to errors or defects that existed at the time of purchase. The time of purchase is from when the customer has received the item, checks the product, and everything works.

Delivery and delivery time

All available delivery times stated by evadeboards.no or evadeboards.com are considered indicative. When the number of days is stated it is working days.

Should there be delays in the delivery of the products, evadeboards.no or evadeboards.com will provide you with information as soon as we have knowledge of it, as well as information about any new estimated delivery time.

Processing time is up to 2 working days and 3-5 working days for shipping. We work to have short delivery times, so most packages are sent out on the same day.

Terms of use – Use of boards

All boards that are purchased via evadeboards.no or evadeboards.com are run at your own risk and responsibility. The use of electric means of transport is regulated by the Road Traffic Act, which means that the maximum speed can not exceed 20kmh. If you buy an unrestricted remote control, you break the regulations, and the risk of accidents is significantly greater. This is something that the consumer must take responsibility for.

Although it is the consumer’s responsibility to drive properly, we at evadeboards.no or evadeboards.com recommend that the consumer wears protection such as helmets, gloves, elbow pads, knee pads, and more if necessary.

We recommend consumers drive at a safe speed so that they can handle any situation that may arise. Consumers should also pay extra attention to other fellow road users, such as pedestrians and cyclists. Evadeboards.no or evadeboards.com can therefore not take any responsibility for losses, injuries, and more, which may occur when using the boards. Evadeboards.no or evadeboards.com also disclaims responsibility for any defects in components and software that may lead to accidents, loss, and damage.

Return/ change

In special circumstances, we may be prevented from delivering or re-delivering an order. Force majeure falls under the Purchase Act § 23. Such obstacles are general and when they affect the seller or the subcontractor/manufacturers. Force majeure also includes traffic difficulties that affect the assumed mode of transport, restrictions on the supply of power, labor disputes, military mobilisation, requisitions, seizures, currencies, and export and import restrictions.

Copyright protection

All content on evadeboards.no or evadeboards.com and pages below are Evade AS’ property, partners, and suppliers. Images, graphics, text, product names, product descriptions, designs, trademarks, etc. on these websites are considered the property of the above. When using this on other platforms, and websites, there must be written consent from Evade AS. It is considered a violation of the Copyright Act if this is not complied with.